Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΑΡΘΑΣ

του Π.Νιρβάνα

Γενικές-ιστορικές πληροφορίες:
1907. Δράμα σε τρία μέρη.
Παραστάθηκε από τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη, σε σύμπραξη με τον Ευτύχιο Βονασέρα, το 1907.
"[..]τον Αρχιτέκτονα Μάρθα (1907) του Π.Νιρβάνα, στο οποίο ο συγγραφέας διαπραγματεύεται με ιψενικό τρόπο το φιλοσοφικό ζήτημα του ζωτικού ψεύδους, για χάρη του οποίου οι ήρωες φτάνουν στο θάνατο, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η τραγική πραγματικότητα.[..]" [“Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά Πρότυπα και Πρωτοτυπία“, τομ. Α΄, Αθήνα, Εξάντας, 2002, 123-174]

Θέατρον. Τόμος πρώτος: Ο Αρχιτέκτων Μάρθας, κριτικό σημείωμα Κωστή Παλαμά - Μαρία Πενταγιώτισσα. Δράμα σε μέρη τρία, κριτικό σημείωμα Γ. Τσοκόπουλου, Αθήναι, "Ιωάννης Ν.Σιδέρης", 1921

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου