Πηγές

-Περιοδικό Θέατρο
-Θεόδωρος Γραμματάς-Θεατρολογία ΙΙΙ
-http://el.wikipedia.org
- Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
- Εθνικό Θέατρο, Αρχείο